• impressum

Impressum

Firma Neopack – Harold Brouwer
Vestigingsadres Postfach 11 10 – 47511 Kleve
Briener Straße 14 – 47533 Kleve
Bondsrepubliek Duitsland
Eigenaar Harold Brouwer
BTW-nr. DE 226 966 070
Telefoon + 49 (0) 2821 896044
Fax + 49 (0) 2821 896045
Email info@neopack.eu
Website www.neopack.eu
Verantwoordelijk voor de inhoud Harold Brouwer
Verantwoordelijk voor gegevensbescherming (webmaster@neopack.eu) Harold Brouwer

Aansprakelijkheid voor inhoud
Alle inhoud van deze pagina’s is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Helaas kunnen wij de volledigheid, actualiteit en juistheid van de inhoud niet garanderen. Als aanbieder zijn wij uitsluitend verantwoordelijk voor eigen inhoud van deze pagina’s volgens de algemene wetten, echter niet verplicht overgedragen of opgeslagen informatie van derden en de inhoud van externe links te bewaken of onderzoek te doen naar omstandigheden, die duiden op een activiteit in strijd met de wet. Bij bekend worden van desbetreffende schendingen van het recht zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor externe links
Onze website bevat zogenoemde „externe Links“ (verlinking naar websites van derden), op welke inhoud wij geen invloed hebben en waarvoor wij om deze reden geen aansprakelijkheid kunnen aanvaarden. Voor de inhoud en juistheid van de gelinkte pagina’s zijn uitsluitend hun aanbieders verantwoordelijk. Ten tijde van het aanbrengen van de link, waren ons geen wetsovertredingen bekend. Na bekendwording van overtredingen van de wet wordt de betreffende link direkt door ons verwijderd.

Auteursrecht
De inhoud van deze website is het auteursrechtelijk beschermde eigendom van Neopack- Harold Brouwer. De verveelvoudiging, overdracht, verspreiding of opslag van informatie op deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en geluid anders dan voor privédoeleinden is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, tenzij anders aangegeven. Het aanbrengen van wijzigingen in de inhoud van de website is uitdrukkelijk verboden.

Gegevensbescherming
Het gebruik van onze webpagina is in de regel mogelijk zonder persoonlijke gegevens op te geven. Indien op onze pagina’s persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit voor zover mogelijk altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet doorgegeven aan derden. Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bijvoorbeeld bij de communicatie per e-mail) beveiligingsgaten kan vertonen. Een volledig gesloten bescherming van gegevens tegen de toegang door derden is niet mogelijk. Tegen het gebruik van in het kader van de colofonplicht openbaar gemaakte contactgegevens door derden voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal wordt hiermee uitdrukkelijk bezwaar gemaakt. De exploitanten van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk juridische stappen voor in het geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld door middel van spamberichten.

Verklaring voor het gebruik van Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en die het analyseren van het gebruik van de website mogelijk maken). De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en wordt daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen.Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.